Home
จุดเด่น
คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพเรื่องแม่พิมพ์และการขึ้นรูปพลาสติก

AMP เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกความเร็วสูงและแรงดันสูง ไม่ว่าสินค้าที่คุณต้องการจะซับซ้อนขนาดไหนเรามีความสามารถที่จะทำให้สำเร็จออกมาได้ ความสามารถและคุณภาพของเรานั้นเชื่อถือได้ทั่วโลก เราได้การรับรองจากโรงงานชั้นนำในสหภาพยุโรป เช่น BMB ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบบปลีกหรือแบบส่ง เราสามารถทำได้ทุกรูปแบบ

ความเชี่ยวชาญในการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่อง เราได้แก้ไขปัญหาต่างๆนานา เช่น การฉีดที่แตกต่างกันตั้งแต่การไหลไม่สม่ำเสมอไปจนถึงฟองที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ เราตระหนักถึงความยากลำบาก ดังนั้นเราจึงมาช่วยลดปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายสู่ความสำเร็จ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พลาสติก
พวกเราAMP มีความรู้มากมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารประกอบของพลาสติกประเภทต่างๆ เราสามารถบอกได้จากเสียงและกลิ่นของพลาสติก เราติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบประเภทต่างๆ เช่นสเปกโตรมิเตอร์รังสี DEX-GP และอุปกรณ์ทดสอบอุณหภูมิ XRF เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาอุปกรณ์ที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เรายินดีบริการทุกที่ในโลกที่คุณต้องการ
วิสัยทัศน์