เรื่องราวของ AMP
ในการดำเนินธุรกิจ AMP ได้ถูกยอมรับกันทั่วโลก ด้วยคุณภาพและความคุ้มค่าด้านราคาของชิ้นงานจึงทำให้เราได้รับการว่าจ้างจากหลายบริษัท หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมได้ร่วมงานและประทับใจในผลงานของเรา
 • 1995 / 08
 • 1999 / 09
 • 2001 / 10
 • 2005 / 06
 • 2007 / 03
 • 2008 / 12
 • 2009 / 03
 • 2011 / 01
 • 2011 / 03
 • 2011 / 08
 • 2014 / 07
 • 2015 / 05
 • 2015 / 09
 • 2015 / 10
 • 2016 / 11
 • 2016 / 12
 • 2017 / 05
 • 2017 / 08
 • 2018 / 05
 • 2018 / 06
 • 2018 / 09
 • 2019 / 12
 • AMP ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ Zhongshan เมืองหยงกัง จังหวัดไถหนาน ชื่อเดิมชื่อ CHERNG ผู้ผลิตสินค้า OEM / ODM ขนาดใหญ่
 • ก่อนหน้านี้ AMP มีชื่อว่า Chen LUENG
 • บริษัทเราได้รับ ISO9001บริหารงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้
 • AMP ได้ย้ายที่ทำการมายัง Zhongshan เมืองหยงกัง จังหวัดไถหนาน
 • ได้รับ ISO / TS16949 รับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง
 • โรงงานที่2ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตและขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดขนาดเล็กที่มีความพิเศษ
 • ชื่อทางการของ AMP กลายเป็น (APLUS MOLDS & PLASTIC CO., LTD)
 • มีการนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มาใช้เพื่อบริหารและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
 • โรงงานที่ 3 ถูกสร้างขึ้นสำหรับการผลิตสินค้า OEM / ODM ของอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ
 • ต่อมาได้เริ่มผลิตภาชนะบรรจุอาหารและภาชนะบรรจุอาหารบนเครื่องบินโดยได้การรับรองจาก ISO 22000 / HACCP
 • ริเริ่มนวัตกรรมถังดับเพลิง Eco Elephantที่มีความสามารถลดการบาดเจ็บจากวิกฤต
 • ได้มีการสร้างระบบป้องกัน ASP สําหรับเตือนความปลอดภัย
 • Eco Elephant ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา
 • 1. ระบบ TrainQuali (TTQS) ได้นำไปใช้กับการฝึกอบรมพนักงานในอุตสาหกรรม 4.0

  2. Eco Elephant ของบริษัทเราได้ติดอันดับที่3 เหรียญทองแดง ในงาน Taipei international invention show and Technomart 2015
 • ใช้อุปกรณ์ฉีด JSW
 • ได้รับการรับรอง ISO-14001
 • Eco Elephant ได้รับการรับรองจาก Carbon Footprint
 • ระบบการวัด ATOS Optical 3 มิติ
 • อุปกรณ์ทดสอบการล้างด้วยอุณหภูมิสูง
 • IATF16969: 2016 ได้รับการแนะนำสำหรับระบบการจัดการคุณภาพยานยนต์
 • ใช้เทคนิคและอุปกรณ์ฉีดเป่า
 • โรงงานใหม่แห่งที่ 3
 • 1995
 • 1999
 • 2001
 • 2005
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2011
 • 2011
 • 2011
 • 2014
 • 2015
 • 2015
 • 2015
 • 2016_11
 • 2016_12
 • 2017_05
 • 2017_08
 • 2018_05
 • 2018_06
 • 2018_09
 • 2019_12