• AMP คือ ทางออกของเรื่องแม่พิมพ์และพลาสติก
    AMP มีประสบการณ์การขึ้นรูปพลาสติก รวบรวมการออกแบบแม่พิมพ์พื้นฐานเข้ากับนวัตกรรมในงานฉีดพลาสติกและการใช้งานพลาสติก AMP เราได้จัดการและรักษาทรัพยากรในพื้นที่ต่างๆของการผลิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
2024-05-06

NPE 2024

2024-04-24

Fire & Safety 2024

2024-04-17

TAIPEI AMPA 2024

เพิ่มเติม
วิสัยทัศน์
เรามีความภาคภูมิใจในการให้บริการลูกค้าของเราด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เราเชื่อว่าบริการไม่ได้หยุดที่จุดขาย เราต้องการสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับลูกค้าของเราและมีส่วนร่วมในความสําเร็จของลูกค้า
ในอนาคตเราจะได้สามารถพัฒนาร่วมกันไปอย่างต่อเนื่อง
ค่านิยมขององค์กร
บริษัทAMPของเราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านแม่พิมพ์และการผลิตอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถเสนอความคิด ความต้องการและเราสามารถทํางาน วางแผน และแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันอย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทของเราได้ใช้แม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงของเราและสายการผลิตอัตโนมัติที่เป็นมิตรต่อทางเศรษฐกิจ
  • เกี่ยวกับ AMP
    เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อพลาสติกและทีมควบคุมคุณภาพมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
    ลูกค้าสามารถออกแบบสินค้าทุกชนิดตามความต้องการ (bespoke) นำโดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ของเรา