Home
จุดเด่น
การบริการ
การบริการ
ร่วมงานกับเรา
ไม่ว่าในขั้นตอนใดของกระบวนการผลิตที่คุณต้องการการสนับสนุน เราสามารถให้คำแนะนำที่คุณต้องการ เราจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ด้านผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ด้านผลิตการออกแบบดั้งเดิม (ODM) และด้านวิจัยมาทำงานร่วมกันทั้งหมด เราเข้าใจว่าทุก บริษัทแตกต่างกันดังนั้นเราจึงทำงานร่วมกับจุดแข็งที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อให้สินค้าของคุณประสบความสำเร็จสูงสุดในตลาด
 • Feasibility evaluation
  ศึกษาความเป็นไปได้
 • Plan
  การวางแผน
 • Production
  การผลิต
 • Test
  การทดสอบ
 • Delivery
  การจัดส่ง
AMP
เครื่องจักรแปรรูปพลาสติกหลากหลายประเภท
AMP ได้จัดเตรียมเครื่องจักรแปรรูปพลาสติกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ 30 ตันถึง 4,000 ตัน พร้อมกับช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเรามีความรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ความรู้คือทรัพยากร
AMP เราเป็นมืออาชีพด้านพลาสติก เรามีประสบการณ์มากมายในการฉีดขึ้นรูป เราทำการทดสอบและศึกษาวัสดุประเภทต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการฉีดที่แตกต่างกัน เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูงสุด
ด้วยความรู้ความสามารถเราจะช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าเอง